PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Firma aloi trade s.r.o. bola založená v roku 2010 a venovala sa dlhé roky vývoju softvéru na zákazku. V roku 2017 rozšírila svoju pôsobnosť o činnosti špecializujúce sa na poskytovanie služieb týkajúcich sa kontroly kvality a prípadné zabezpečenie opráv súčiastok, hlavne so zameraním pre automobilový priemysel. Túto činnosť zabezpečuje tím pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Hlavnými odberateľmi našich služieb sú výrobcovia, či už slovenskí alebo zahraniční. Nami poskytované služby sú realizované na miestach definovaných zákazníkom.
Našou úlohou je pomáhať pri odstraňovaní kvalitatívnych problémov súčiastok (komponentov) určených do výroby tak, aby sa zabezpečila nepretržitosť technologického procesu.
Neustále sa rozvíjame a zdokonaľujeme, aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov a zainteresovaných strán.

Poslanie spoločnosti

  • poskytovať komplexný servis našim zákazníkom
  • dôraz na kvalitu a odbornosť zamestnancov
  • flexibilita, spoľahlivosť, univerzálnosť, dôvera